Smart Home

komfortowe narzędzie dla komfortowego domu i biura

Jak działa Smart Home?

Patrząc od strony technicznej Smart Home to nic innego jak automatyka budynkowa, a więc grupa urządzeń i systemów pracujących pod nadzorem programowanego systemu zarządzania integrującego ich pracę. I to właśnie ten system odpowiada za realizację wszystkich zadań, które stawiane są przed tzw. Smart Home. Ogólnie rzecz ujmując koncepcja działania każdego systemu Smart Home jest taka sama i opiera się o:

  1. automatyzację wszelkich drobnych, rutynowo wykonywanych działań,
  2. zapewnienie interakcji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu,
  3. nadzór nad pracą całego systemu i natychmiastowe powiadamianie o zagrożeniach,
  4. zapewnienie użytkownikowi kontroli nadrzędnej,
  5. optymalizację kosztów eksploatacji obiektu.
Oczywiście systemy różnią się od siebie wieloma elementami w tym tzw. topologią wykonania czyli organizacją wymiany informacji pomiędzy urządzeniami. Dlatego dzielimy je na systemy wykonywane w strukturze drzewa (gwiazdy), magistralnej i mieszanej. Jednak bez względu na strukturę organizacyjną wszystkie operują na tzw. funkcjonalnościach czyli na podziale urządzeń na funkcjonalne grupy tematyczne i interaktywne zarządzanie nimi zarówno automatyczne jak i manualne.

Jak my rozumiemy automatykę budynkową?

W naszej opinii automatyka budynkowa jest po prostu narzędziem. Zaawansowanym, innowacyjnym i wielofunkcyjnym, ale tylko narzędziem. A skoro tak, to - jak każde narzędzie - powinna służyć jakimś sensownym celom. Dlatego definiujemy dla niej trzy zadania:

  • podniesienie komfortu codziennego życia,
  • optymalizację kosztów eksploatacji,
  • zapewnienie właściwego poziomu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.

A wszystko to powinno być maksymalnie proste w obsłudze i dać się rozbudowywać i rekonfigurować praktycznie bez ograniczeń. Dlatego nasze instalacje oferujemy i wykonujemy w oparciu o różne systemy i technologie, dobierając każdorazowo właściwe w naszej opinii rozwiązanie.

Dla kogo jest Smart Home?

Utarło się, że systemy automatyki ze względu na wysokie koszty przeznaczone są dla ludzi zamożnych. Nic bardziej mylnego. Koszty systemu zależą wyłącznie od realizowanych funkcjonalności i mogą się znacząco różnić dla podobnych obiektów. W praktyce koszty instalacji podstawowej automatyki budynkowej, zbliżonej funkcjonalnie do klasycznej instalacji elektrycznej są niewiele od niej wyższe, natomiast zauważalnie zwiększa się komfort życia. Do tego dochodzi fakt, że mała instalacja - np. w apartamencie czy mieszkaniu - nie wymaga dedykowanej szafy sterowniczej, a jej komponenty można ulokować w klasycznej rozdzielnicy elektrycznej. Dlatego nie dziwi fakt, że zauważalnie wzrasta
zainteresowanie klientów instalacjami typu inteligentny budynek.