MajorDomus CS - zapewnienie CWU

Zapewnienie ciepłej wody dla celów użytkowych, o wymaganej przez użytkownika temperaturze jest jednym z podstawowych wymagań stawianych instalacjom w każdym obiekcie, a nowoczesną instalację CWU trudno sobie wyobrazić bez obiegu cyrkulacyjnego. Niestety, cyrkulacja oprócz komfortu użytkowania, to również spore straty ciepła (wprost proporcjonalne do czasu pracy pompy cyrkulacyjnej) oraz ryzyko rozwoju bakterii.

Broszura MajorDomusCS - v.1811pl.pdf


Projektując nasz system zadbaliśmy o to, by każdy mógł dopasować sterowanie dostępem do ciepłej wody do swoich potrzeb i oczekiwań. Instalacja CWU może pracować w trybie manualnym lub automatycznym w oparciu o programator, a obieg cyrkulacji w jednym z kilku dostępnych algorytmów. Pomyśleliśmy również o dezynfekcji termicznej. Ten proces również można uruchomić na kilka sposobów.