MajorDomus CS - zarządzanie komfortem cieplnym

MajorDomus CS został zaprojektowanym w celu zapewnienia indywidualnego, najwyższego komfortu cieplnego wszystkim użytkownikom. System steruje pracą wszystkich urządzeń z pominięciem lokalnych sterowników zapewniając w ten sposób maksymalną prostotę budowy, montażu i obsługi, a jednocześnie maksymalną wydajność pracy i optymalizację kosztów eksploatacji. MajorDomus to system niezależny od jakichkolwiek systemów i producentów, współpracujący praktycznie ze wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami, co powoduje, że jest niezwykle elastyczny i przyjazny zarówno użytkownikom jak również instalatorom i projektantom.


 
Broszura MajorDomusCS - v.1811pl.pdf


Komfort cieplny jest odczuwalny przez każdego indywidualnie, a wpływ na niego ma wiele czynników zależnych od otoczenia, a przez to zmiennych w czasie. Dlatego tak ogromne znaczenie dla jego tworzenia i utrzymywania ma ścisła współpraca wszystkich urządzeń i systemów mających na niego wpływ. Elementami o kluczowym znaczeniu są oczywiście ogrzewanie i właściwa wentylacja pomieszczeń, lecz również ważną rolę pełnią systemy wspierające ten proces jak np. rolety zapobiegające nadmiernemu nasłonecznieniu, czy urządzenia zapewniające właściwą wilgotność. centralne ogrzewanie

System centralnego ogrzewania jest podstawowym elementem zapewnienia komfortu cieplnego, a równocześnie ma kluczowe znaczenie dla energooszczędności całego obiektu.

                  więcej ...


ciepła woda użytkowa

Zapewnienie ciepłej wody dla celów użytkowych, o wymaganej przez użytkownika temperaturze jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych instalacjom w każdym obiekcie, a nowoczesną ...

                  więcej ...


wentytlacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna jest najlepszym sposobem na zapewnienie wysokiej jakości powietrza. Jej podstawowym zadaniem jest stała wymiana powietrza zużytego na świeże, oczyszczone ...

                  więcej ...