Nowoczesne i energooszczędne kotłownie zautomatyzowane

"Nowoczesność w domu i ..." - hasło szeroko lansowane w latach 80-tych XX w. dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia. Nowoczesne, energooszczędne i szerokodostępne technologie sprawiają, że domowe kotłownie o ile istnieją, to przypominają bardziej przedłużenie eleganckiego domowego wnętrza niż znanego widoku z przeszłości. Podstawą takiego stanu rzeczy jest zarówno dynamiczny rozwój jak i coraz większa integracja wysokowydajnych technologii grzewczych, hydraulicznych oraz pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych. A wszystko to jest pięknie "opakowane" w nowoczesne wzornictwo i wyciszone tak, by nie zakłócało codziennego życia. Dodatkowo, niejako "w pakiecie" otrzymujemy ekologię i energooszczędność, co ma ogromne znaczenie dla naszego życia i otaczającego środowiska.Oczywiście wszystko to dałoby tylko połowiczny skutek, gdyby nie towarzyszący tym zmianom ciągły rozwój technologi budowlanych związanych z energooszczędnością budynków (ocieplanie ścian i dachów, stolarka okienna i drzwiowa itp.) oraz technologi automatyzacji procesów grzewczo-chłodniczych, wymiany danych i zdalnego sterowania. I o ile prawie każdy zdaje sobie sprawę ze znaczenia tego pierwszego czynnika, o tyle automatyka jest zwykle zagadnieniem traktowanym - delikatnie mówiąc - z przymrużeniem oka. A to duży błąd, gdyż to właśnie ona odpowiada za właściwą współpracę wszystkich tych nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń, za szybkie podejmowanie działań wraz ze zmieniającymi się warunkami mając tylko jeden cel - optymalizację pracy układu rozumianego jako całość, jako zespół wszystkich urządzeń, systemów i technologii zastosowanych w ramach danego rozwiązania. Automatyka praktycznie całkowicie eliminuje z codziennego procesu wykonawczego człowieka, wykonując wszystkie działania w tle i bez opóźnień, a dodatkowo umożliwia stały nadzór nad całym systemem bez wysiłku, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu ogólnie dostępnych urządzeń takich jak komputery, tablety czy smartfony, a nawet smartwatch'e. Dobrze zaprojektowana automatyka powoduje, że kotłownia pracuje w sposób optymalny technicznie i energooszczędny, a jej obsługa jest intuicyjna, prosta i przyjazna użytkownikowi, podczas gdy jej zlekceważenie najczęściej skutkuje podwyższonymi kosztami eksploatacyjnymi i szybszym zużyciem urządzeń.


Klasyczna kotłownia z jednym źródłem ciepła

Nowoczesne i energooszczędne, klasyczne kotłownie obecnie wykonywane są najczęściej w oparciu o kotły gazowe lub pompy ciepła. Wynika to z faktu, że takie rozwiązania zapewniają najlepszy stosunek poniesionych kosztów do efektywności, a także zapewniają relatywnie wysoki komfort cieplny zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również CWU.

więcej ...

Nowoczesna, zautomatyzowana kotłownia hybrydowa

Kotłownie hybrydowe to takie, które zawierają dwa lub więcej źródła ciepła różnego rodzaju, przy czym dla zapewnienia najlepszego efektu najczęściej stosuje się układ w którym źródłem podstawowym jest energooszczędne źródło niskotemperaturowe, a dodatkowym wysokotemperaturowe np. pompa ciepła wspierana kotłem gazowym lub kominkiem z płaszczem wodnym.

więcej ...


Coraz częściej kotłownie wyposażane są w urządzenia produkujące ciepło ze źródeł odnawialnych np. pomp ciepła, których praca opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej. W takiej sytuacji naturalnym uzupełnieniem nowoczesnej kotłowni jest instalacja fotowoltaiczna, pozwalająca praktycznie całkowicie zbilansować koszty eksploatacji obiektu. W takiej sytuacji instalacja PV stanowi naturalne uzupełnienie instalacji budynkowych.