Nowoczesna, zautomatyzowana kotłownia hybrydowa

Kotłownie hybrydowe to takie, które zawierają dwa lub więcej źródła ciepła różnego rodzaju, przy czym dla zapewnienia najlepszego efektu najczęściej stosuje się układ w którym źródłem podstawowym jest energooszczędne źródło niskotemperaturowe, a dodatkowym wysokotemperaturowe np. pompa ciepła wspierana kotłem gazowym lub kominkiem z płaszczem wodnym. Dodatkowe źródło ciepła w kotłowni hybrydowej pełni rolę tzw. źródła szczytowego i jego zadaniem jest zapewnienie dużej mocy cieplnej w określonych sytuacjach. W praktyce realizuje ono dwa zadania: uzupełnia braki mocy źródła podstawowego poniżej punktu biwalentnego (temperatura zewnętrzna poniżej której moc źródła podstawowego jest zbyt mała by pokryć zapotrzebowanie budynku) oraz - w przeciwieństwie do kotłowni klasycznych z pompą ciepła - pozwala na szybką zmianę temperatury powietrza i CWU dopasowując otoczenie do zmieniających się potrzeb użytkownika.


Kotłownie hybrydowe doskonale sprawdzają się w obiektach z niezależnie regulowanymi temperaturami pomieszczeń (szczególnie, gdy różnica temperatur jest znaczna) i\lub dużej dynamice zmian (np. obniżanie temperatury pomieszczeń w porze nocnej oraz podczas dłuższej lub krótszej nieobecności domowników). Pozwalają również na szybką reakcję w przypadku, gdy większa liczba użytkowników chce jednocześnie lub w krótkim czasie korzystać z ciepłej wody (wanna, prysznic). Załączane jest najczęściej w sposób automatyczny (najwygodniejsza opcja), chociaż spotykane są również rozwiązania półautomatyczne i manualne.


Dla zapewnienia najwyższego komfortu cieplnego kotłownie hybrydowe powinny współpracować z mieszanym systemem rozprowadzania ciepła (chłodu) składającym się np. z ogrzewania podłogowego i grzejnikowego jeśli realizują tylko funkcję grzania lub podłogowego i klimakonwektorów dla grzania i chłodzenia. W tej drugiej sytuacji dobrze również sprawdzają się same klimakonwektory, jednak na etapie inwestycji mogą wygenerować wyższe koszty, a na etapie eksploatacji wymagają zasilania oraz generują szum (klimakonwektory wentylatorowe - tzw. fan-coil'e).

Szczególnego znaczenia dla komfortu cieplnego oraz kosztów eksploatacji nabiera współpraca z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperacja), umożliwiając natychmiastowe, automatyczne dopasowywanie relacji ogrzewanie (produkcja ciepła) - wentylowanie (usuwanie ciepła) do temperatury zewnętrznej, pory dnia, ilości użytkowników, pracującego ogrzewania itp. Należy przy tym pamiętać, że najbardziej efektywne dopasowanie zapewnia tylko połączenie regulacji wydajności wentylatorów (niezależnie nawiewnych i wywiewnych) z regulacją położenia przepustnic strefowych (przy użyciu siłowników elektrycznych).

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zamyka niejako "łańcuch energetyczny" dokonując odzysku części energii cieplnej wytworzonej i nie zużytej w procesie życia budynku, znacznie podnosząc sprawność i obniżając koszty eksploatacji całego rozwiązania.


Kotłownie hybrydowe oferują najlepsze połączenie najwyższego komfortu cieplnego z niskimi kosztami eksploatacji, chociaż należy się liczyć z tym, że priorytety w stosunku do kotłowni klasycznych są odwrócone - najpierw komfort cieplny, a w drugiej kolejności najniższe z możliwych koszty eksploatacji dla utrzymania tego komfortu.