Jak działa Smart Home?

Patrząc od strony technicznej automatyka budynkowa to nic innego jak zestaw urządzeń i systemów pracujących pod nadzorem programowanego systemu zarządzania integrującego ich pracę. I to właśnie ten system odpowiada za realizację wszystkich zadań, które stawiane są przed tzw. Smart Home. Ogólnie rzecz ujmując koncepcja działania każdego systemu Smart Home jest taka sama i opiera się o:

  1. automatyzację wszelkich drobnych, rutynowo wykonywanych działań,
  2. zapewnienie interakcji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu,
  3. nadzór nad pracą całego systemu i natychmiastowe powiadamianie o zagrożeniach,
  4. zapewnienie użytkownikowi kontroli nadrzędnej,
  5. optymalizację kosztów eksploatacji obiektu.
Oczywiście systemy różnią się od siebie tzw. topologią wykonania czyli organizacją wymiany informacji pomiędzy urządzeniami. Dlatego dzielimy je na systemy wykonywane w strukturze drzewa (gwiazdy), magistralnej i mieszanej. Jednak bez względu na strukturę organizacyjną wszystkie operują na tzw. funkcjonalnościach czyli na podziale urządzeń na funkcjonalne grupy tematyczne i interaktywne zarządzanie nimi zarówno automatyczne jak i manualne.

Jaką topologię systemu wybrać?

Wszystkie rozwiązania mają zarówno wady jak i zalety, a przez to zarówno zwolenników jak i przeciwników. Jedni w argumentacji podnoszą szybkość wymiany informacji inni bezpieczeństwo, a jeszcze inni optymalizację kosztów inwestycji. Dlatego każdą decyzję o wyborze powinna poprzedzić solidna analiza oczekiwań i możliwości zarówno po stronie klienta jak również systemu poparta obliczeniami.
Nowoczesne systemy automatyki pozwalają na bezproblemową integrację zarówno topologii gwiazdy jak i magistralnej w obrębie jednego systemu i tworzenie struktur mieszanych, co rozwiązuje wiele problemów zarówno na etapie projektowania jak również instalacji, czy późniejszej rozbudowy. Umożliwiają również komunikację bezprzewodową i integrację z dostępnymi na rynku różnymi technologiami budynkowymi tworząc tzw. rozwiązania otwarte.

Jak rozumiemy automatykę budynkową?

W naszej opinii automatyka budynkowa jest po prostu narzędziem. Zaawansowanym, innowacyjnym i wielofunkcyjnym, ale tylko narzędziem. A skoro tak, to - jak każde narzędzie - powinna służyć jakimś sensownym celom. Dlatego definiujemy dla niej trzy zadania:

  • podniesienie komfortu codziennego życia,
  • optymalizację kosztów eksploatacji,
  • zapewnienie właściwego poziomu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.

A wszystko to powinno być maksymalnie proste w obsłudze i dać się rozbudowywać i rekonfigurować praktycznie bez ograniczeń. Dlatego nasze instalacje oferujemy i wykonujemy w oparciu o różne systemy i technologie, dobierając każdorazowo właściwe w naszej opinii rozwiązanie.

Współpraca z innymi systemami

Mnogość dostępnych tzw. otwartych standardów komunikacji i łatwość ich implementacji daje projektantom systemów narzędzia do łączenia ze sobą różnych technologii co powoduje, że możliwości budowy systemów automatyki są praktycznie nieograniczone - nic np. nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel zakładu produkcyjnego mógł za pomocą swojego smartfona czy tabletu kontrolować zarówno urządzenia domowe jak również stan obiektu czy procesu produkcyjnego w oddalonym zakładzie, a odpowiednie systemy zadbają o powiadomienie w przypadku alarmu czy awarii np. za pomocą komunikatów push czy SMS.