Systemy fotowoltaiczne

Zadaniem systemu fotowoltaicznego (PV) jest wytworzenie prądu elektrycznego i dostarczenie go do domowej instalacji elektrycznej. Zadanie to realizowane jest przez system w dwóch etapach: etap I - wytworzenie prądu stałego, etap II - przetworzenie prądu stałego na przemienny o określonych parametrach. Za wytworzenie prądu stałego odpowiada tzw. generator PV składający się z zestawu odpowiednio dobranych i połączonych paneli fotowoltaicznych w których zachodzi zjawisko fizyczne polegające na generowaniu przepływu prądu elektrycznego w półprzewodniku pod wpływem padającego na ten półprzewodnik światła słonecznego, a za konwersję na prąd przemienny odpowiada tzw. falownik (inwerter).

 

Właściwie obliczona i dobrze wykonana instalacja fotowoltaiczna pozwala na radykalną obniżkę kosztów eksploatacji obiektu, a w przypadku stosowania źródeł ciepła/chłodu wykorzystujących do pracy energię elektryczną (pompy ciepła, klimatyzatory, ogrzewacze, kotły elektryczne itp.) stanowi wręcz naturalne uzupełnienie wszystkich instalacji budynkowych. Niezmiernie istotne jest jednak stosowanie do budowy instalacji wyłącznie sprawdzonych komponentów. Szczególnie dotyczy to paneli generatora PV, gdyż to właśnie one tracą z każdym rokiem część swojej sprawności, a tym samym zdolności do generowania prądu. W obecnej chwili dobrej jakości panele charakteryzują się sprawnością powyżej 18% i spadkiem mocy panelu na poziomie ok. 0,7%/rok (gwarancja producenta) co oznacza spadek mocy zaledwie ok.17,5% po 25 latach.
... panele fotowoltaiczne


Zasadniczo panele fotowoltaiczne dzielą się - ze względu na technologię wytwarzania - na dwa typy monokrystaliczne i polikrystaliczne. Panele monokrystaliczne oferują wyższą sprawność co powoduje, że obecnie są one są znacznie częściej wykorzystywane niż polikrystaliczne pomimo tego, że są droższe. Wszystkie mogą być montowane zarówno na dachach płaskich jak i pochyłych. Praktykuje się również montaż na gruncie oraz na elewacjach. Coraz większą popularność w inwestycjach przemysłowych zyskują specjalnej konstrukcji panele elewacyjne zapewniające częściową transparentność, a tym samym przepuszczanie części promieniowania słonecznego do wnętrza obiektu.... falownik


Serce całego systemu. Jest to urządzenie odpowiedzialne za transformację prądu stałego (DC) wytworzonego przez panele PV na prąd przemienny (AC), używany w naszych domach. Ale falownik to znacznie więcej - to dzięki niemu możliwy jest lokalny oraz zdalny monitoring parametrów instalacji fotowoltaicznej oraz integracja z systemami automatyki. Dlatego bardzo ważnym jest, aby umożliwiał wymianę danych za pomocą tzw. otwartych protokołów komunikacyjnych. W naszych instalacjach korzystamy z urządzeń światowego lidera, austriackiej firmy Fronius produkującej invertery od 1992r.

 

Generator PV oraz falownik to dwa najważniejsze komponenty od których zależy ilość wyprodukowanej energii. Jednocześnie to one decydują o żywotności i niezawodności całego systemu. Jednak Prawidłowo zaprojektowana instalacja składa się z większej ilości komponentów mających również znaczny wpływ na jej prawidłową pracę, a przede wszystkim na bezpieczeństwo eksploatacji - oparta o sprawdzone komponenty i prawidłowo zabezpieczona będzie nam służyć przez wiele lat w sposób całkowicie bezpieczny i bezawaryjny. Właśnie dlatego w naszych instalacjach wykorzystujemy urządzenia partnerów sprawdzonych, znanych i uznanych w świecie.

 

... Solar.web


Bezpłatna, internetowa platforma do gromadzenia i analizy danych pochodzących z instalacji fotowoltaicznej. Wyjątkowo intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Umożliwia nie tylko suchy podgląd danych lecz przede wszystkim zarządzanie instalacją oraz szybkie powiadamianie o ewentualnych błędach, a tym samym spadku efektywności produkcji. Dla klientów nie korzystających z internetu dostępna jest wersja na komputer.

 

... integracja z systemami automatyki


Umożliwia min. optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez takie zarządzanie jej zużyciem, aby jak najbardziej zwiększyć tzw współczynnik samookonsumpcji czyli tą część energii, którą konsumujemy bezpośrednio po wytworzeniu, bez oddawania jej do sieci.