home automation systems

Systemy fotowoltaiczne


 

Dwoma najważniejszymi komponentami od których zależy ilość wyprodukowanej energii są panele fotowoltaiczne tworzące tzw. generator PV oraz falownik (inverter). Jednocześnie to one decydują o żywotności i niezawodności całego systemu. Jednak Prawidłowo zaprojektowana instalacja składa się z większej ilości komponentów mających również znaczny wpływ na jej prawidłową pracę, a przede wszystkim na bezpieczeństwo eksploatacji - oparta o sprawdzone komponenty i prawidłowo zabezpieczona będzie nam służyć przez wiele lat w sposób całkowicie bezpieczny i bezawaryjny. Właśnie dlatego w naszych instalacjach wykorzystujemy urządzenia partnerów sprawdzonych, znanych i uznanych w świecie.

 

... falownik


Serce całego systemu. Jest to urządzenie odpowiedzialne za transformację prądu stałego (DC) wytworzonego przez panele PV na prąd przemienny (AC), używany w naszych domach. Ale falownik to znacznie więcej - to dzięki niemu możliwy jest lokalny oraz zdalny monitoring parametrów instalacji fotowoltaicznej oraz integracja z systemami automatyki. Dlatego bardzo ważnym jest, aby umożliwiał wymianę danych za pomocą tzw. otwartych protokołów komunikacyjnych. W naszych instalacjach korzystamy z urządzeń światowego lidera, austriackiej firmy Fronius produkującej invertery od 1992r.

 

... Solar.web


Bezpłatna, internetowa platforma do gromadzenia i analizy danych pochodzących z instalacji fotowoltaicznej. Wyjątkowo intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Umożliwia nie tylko suchy podgląd danych lecz przede wszystkim zarządzanie instalacją oraz szybkie powiadamianie o ewentualnych błędach, a tym samym spadku efektywności produkcji. Dla klientów nie korzystających z internetu dostępna jest wersja na komputer.

 

... integracja z systemami automatyki


Umożliwia min. optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez takie zarządzanie jej zużyciem, aby jak najbardziej zwiększyć tzw współczynnik samookonsumpcji czyli tą część energii, którą konsumujemy bezpośrednio po wytworzeniu, bez oddawania jej do sieci.